Dirigent

Kenny Van Heuverswijn werd op 21 november 1985 in Kortrijk ge­boren. Al van jongs af aan is hij ge­passioneerd door muziek. Hij startte op 8-jarige leef­tijd zijn eerste muziek­op­leiding aan de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans in Deinze en studeerde daar in 2003 af met grote onder­scheiding. Boven­dien ver­wierf hij ook de stads­medaille voor trom­pet. De toen­malige dirigent van het Harmonie­or­kest Deinze, Julien Stofferis, was een van zijn lesgevers. In dat­zelfde jaar vol­tooide hij ook zijn middel­bare studies Latijn-Wis­kunde aan het Sint-Hendriks- en Zusters Maricolen­instituut in Deinze.

Tijdens zijn laatste jaar middel­baar, in 2002, be­gon hij als jongste student ooit aan de op­leiding harmonie-, fanfare- en brass­band­directie bij Wim Belaen en Nico Logghe aan de Stedelijke Academie Emiel Hullebroeck in Gentbrugge. In 2005 vol­tooide hij deze op­leiding, eveneens met grote onder­scheiding. Nico wordt tot op van­daag nog regel­matig als orkest­coach uit­ge­nodigd.

Kenny met Günther Neefs (2015)

Kenny ademt muziek, hij leeft muziek, en toch koos hij er­voor om na zijn middel­bare studies ver­der te studeren voor Burger­lijke Ingenieur Werk­tuig­kunde-Elektro­techniek aan de Universiteit Gent. Daar be­haalde hij in 2008 zijn diploma en was ge­slaagd met grote onder­scheiding.

Sinds mid­den 2010 heeft Kenny de fak­kel van Julien Stofferis als dirigent van Harmonie­orkest Deinze over­genomen.

Kenny was ook 10 jaar intensief actief bij VLAMO vzw (de Vlaamse Amateur­organisatie), de koepel­organisatie voor amateur­orkesten in Vlaanderen die onder andere zorgt voor administratieve en artistieke onder­steuning, work­shops, verzekeringen, master­classes en wedstrijden. Deze organisatie telt 65000 leden verspreid over Vlaanderen. Kenny was hier o.a. voor­zitter van Oost-Vlaanderen en actief als lid van de Raad van Bestuur.

Kenny was vaste muzikant in tal­loze orkesten, o.a. Harmonie­orkest Deinze, Kortrijk Brass Band, Academie­orkest Deinze, Harmonie Kruishoutem, Big Band The Air Tunes Nazareth… Met Kortrijk Brass Band nam hij vijf keer deel aan het Nationaal Brass Band Kampioen­schap en ook andere ge­renommeerde wed­strijden in zowel binnen- en buiten­land (Crawley (UK), Kettering (UK), Folkestone (UK), Amboise (FR)…). Daar­naast speelde hij ook bij de Deinse soul­groep Souldust. Tegen­woordig is hij vaak te zien bij op­tredens met de Thebaanse Trompetten “Intrada” van Brugge.

Kenny blijft/bleef zich continu verder bekwamen: hij studeerde verder cornet en flugelhorn/bugel bij Steven Bossuyt, trompetsolist van het Symfonieorkest Vlaanderen & behaalde in 2021 ook de diploma’s Algemene Muziektheorie en klassiek piano.

Momenteel studeert hij compositie bij Nicolas De Cock en piano bij Dominique Vantomme in de jazz-pop-rock afdeling van het Conservatorium te Kortrijk.

Kenny heeft een zeer bredere interesse voor kunsten, niet alleen in muziek: zo heeft hij ook een bijzondere bewondering voor de baanbrekende visuele werken van Roger Raveel en Raoul De Keyser.

Wenst u onze dirigent te contacteren, dan kan dat altijd via e-mail: dirigent@harmonieorkestdeinze.be.

  • 1890
  • 1912
  • 1945
  • 1947
  • 1954
  • 1972
  • 1984
  • 1985
  • 1993
  • 1995